11 mai 2021

Vibbo som hjemmeside

Vibbo (https://vibbo.no/ovre-grorud) vil bli borettslaget nye hjemmeside, og informasjonen som finnes på overgrorud.no vil overføres til Vibbo. Nyheter og informasjon vil i en overgangsperiode bli publisert både på overgrorud.no og Vibbo. Når informasjon er overført fra overgrorud.no til Vibbo, vil ovregrorud.no legges ned.

Funksjonen Oppslag er i utgangspunktet ment som en arena for informasjon/kommunikasjon mellom beboere og ikke for kommunikasjon med styret. Styret oppfordrer derfor til å bruke funksjonen Meldinger for henvendelser til styret eller å sende e-post til ovregrorud@styrerommet.no.

Styret vil utarbeide veiledninger og retningslinjer for bruk av Vibbo.