Endret: 2 aug 2019     Opprettet: 8 mai 2017

Utvendig maling av vinduskarmer og verandadører

Arbeidene med utvendig malig av vinduskarmer og verandadører starter 10. mai 2017 og er planlagt avsluttet 29. september 2017.

Utvendige malte overflater vil vaskes, skrapes og påføres 2 strøk maling.

Vinduer og verandadører på verandaer i punktblokkene (paddeblokkene) vil ikke omfattes av dette arbeidet, da de ble overflatebehandlet i 2015.

Planlagt fremdriftsplan ser slik ut:

Adresse Start Slutt Dager   Adresse Start Slutt Dager
Kalbakkveien 17 10.5 30.5 20   Gangstuveien 6 21.8 25.8 4
Kalbakkveien 21 24.5 13.6 20   Gangstuveien 4 25.8 31.8 6
Gangstuveien 12 12.6 30.6 18   Gangstuveien 2 25.8 31.8 6
Gangstuveien 1 26.6 14.7 18   Nordtvetveien 9 30.8 7.9 8
Kalbakkveien 11 10.7 17.7 7   Nordtvetbakken 2 7.9 12.9 5
Kalbakkveien 13 18.7 25.7 7   Nordlisletta 9 12.9 15.9 3
Kalbakkveien 15 25.7 2.8 8   Nordlisletta 11 15.9 20.9 5
Kalbakkveien 19 27.7 4.8 8   Nordlisletta 13 19.9 22.9 3
Gangstuveien 10 7.8 15.8 8   Nordtvetveien 5 22.9 27.9 5
Gangstuveien 8 15.8 21.8 6   Nordtvetveien 7 26.9 29.9 3

 

Det tas forbehold om endringer og at arbeidene kan ta lengre tid, for eksempel som følge av værforhold eller andre uforutsette hendelser og forhold.

Arbeidet på høyblokkene vil skje fra stillas, og det vil ta ca. 3 uker pr. blokk.

For lavblokkene vil arbeidene skje fra utvendig lift, det vil ta ca. 1 uke pr. blokk.

Arbeidene vil pågå mellom kl. 7 og 17 fra mandag til fredag.

Merk at arbeidet vil foregå rett utenfor vindu/verandadør i dette tidsrommet.

Det må være fri adkomst til veranda fra stillas. Husk at innglassede verandaer må ha åpne vindusfelt.

På balkongene må det være fri adkomst til vinduer og verandadør. Møbler og annet som er plassert på balkongen må flyttes slik at det ikke er til hinder for arbeidene. 

Informasjon vil bli gitt til beboerne i de respektive blokkene ca. 2 uker før arbeidet starter.

Gjennomføringen er planlagt for å gjøre ulempene så små som mulig for beboerne.

Har du behov for mer informasjon eller hjelp i forbindelse med arbeidene, ta kontakt med vaktmestertjenesten.