Endret: 5 apr 2020     Opprettet: 19 mar 2020

Tiltak i forbindelse med koronavirusutbruddet

I tråd med myndighetenes tiltak for å begrense spredningen av koronavirus er følgende tiltak innført i borettslaget.

Renhold

For å redusere risikoen for overføring av smitte vil vaktmestertjenesten fokusere på rengjøring av rekkverk, dørhåndtak, tablåer i heis og på callinganlegg. Det er imidlertid svært viktig at alle beboere er bevisste på å ikke berøre overflater de ikke trenger å berøre, og at man er påpasselig med egen håndhygiene. Vask hendene med såpe og vann både ofte og grundig, og unngå å ta deg selv til ansiktet.

Kontakt mellom mennesker

For å beskytte både beboerne, vaktmesterne, og styret, er følgende aktiviteter innstilt inntil videre:

  • Vaktmestertjenestens kontortid opphører. Ring vaktmester Idar Rand på 920 26 972  eller send e-post til grorbor@gmail.com dersom du har behov for å komme i kontakt med driftstjenesten.
  • Bestilling av polletter til vaskeriene kan kun gjøres per e-post eller telefon til vaktmestertjenesten, og betaling legges i konvolutt merket med navn og leilighetsnummer eller adresse i postkassen ved vaktmesterkontoret. Man vil få pollettene levert i egen postkasse etter dette.
  • Alle befaringer i leiligheter og andre arealer opphører.
  • Dialogmøter mellom beboere i regi av styret vil ikke bli avholdt.

Vi vil samtidig oppfordre alle beboere til å følge myndighetenes anbefalinger, og holde minst 1 meters avstand til andre mennesker. Host og nys i armkroken eller i et papirlommetørkle som kastes etter bruk, og vær påpasselige med håndhygienen. Barn bør ikke leke sammen på lekeplasser, og samlinger på borettslagets område frarådes på det sterkeste.

Godt naboskap

Dette er krevende tider for alle, både for de som er i karantene, de som er hjemme med barn og de som er ensomme eller redde for smitte. I denne tiden er det veldig viktig at vi tar hensyn til hverandre og er gode naboer – på avstand. Med mange barn i barnehage- og skolealder som nå går hjemme, må vi alle tåle litt ekstra støy. Om du i denne perioden opplever sjenerende oppførsel fra en nabo, ikke ring på. Ring eller send en SMS til vedkommende, eller legg en lapp i postkassen dersom du ikke har vedkommendes nummer. Tenk også litt ekstra på eldre eller uføre naboer som kanskje ikke kan eller tør å gå på butikken. Kanskje du kan sende en melding eller slå på tråden og tilby deg å handle inn for en til når du først skal på butikken?

 

For information in multiple languages, see oslo.kommune.no/corona-languages

       

Measures against the corona virus outbreak

In accordance with the measures taken by the Norwegian government in order to reduce the spreading of the COVID-19, the following changes have been made in the condominium:

Cleaning

In order to reduce the risk of virus transmission, the janitorial department will focus on keeping surfaces that are handled regularly as clean as possible. This includes, but is not limited to, door handles, railings, elevator button panels and outdoor phone plates. It is however imperative that all residents take care not to unnecessarily touch any surfaces in the common areas and that everyone maintain good hand hygiene. Wash your hands with soap and water often and thoroughly, and avoid touching your face.

Interpersonal contact

In order to protect residents, janitors and the board, the following activities have been postponed until further notice.

  • The janitorial office will no longer be open for visitors. Call janitor Idar Rand on 920 26 972 or email grorbor@gmail.com if you need to contact the janitorial services.
  • Ordering laundromat tokens can now only be done through phone or email. Place an envelope marked with our name and apartment number/address in the janitorial services’ mailbox, and they will deliver your tokens in your mailbox in return.
  • Inspections, both in apartments and otherwise, will not be carried through
  • There will not be arranged meeting between residents under the auspices of the board.

We would also like to encourage all residents to follow the recommendations of the government and stay at least 1 metre away from other people at all times. If you need to cough or sneeze, do so against the crook of your arm, or use a paper tissue that you throw away afterwards, and again, wash your hands thoroughly and regularly. Children should not play together on the playgrounds and any and all gatherings on the condominium’s grounds are strongly discouraged.

Being a good neighbour

These are demanding times for all of us – for those who are quarantined, those who are at home with their children and those who are lonely or afraid of being infected by the virus. During times like these, it is of utmost importance that we show consideration for each other, and that we are good neighbours to the people around us – at a distance, that is. With a lot of children who under normal circumstances would attend daycare or go to school now being at home instead, we all have to be willing to put up with some extra noise during the day. If you experience problematic behaviour from a neighbour, do not ring their doorbell. Call them on the phone instead or send them an SMS – or leave a note in their mailbox if you don’t have their number. Also, please think of the sick and the elderly people around you, who may be unable or unwilling to risk anything by going grocery shopping. Maybe you could pop them a message or give them a call and offer to do some grocery shopping for them when you’re off to do your own errands anyways?