3 apr 2020

Nye ladeplasser for elbiler i Nordlisletta

Oslo kommune har nå satt opp nye ladeplasser som blant annet er tilgjengelige for borettslagets beboere.

Plassene er satt opp utenfor Nordlisletta 24 og 28, tvers over veien for Nordlisletta 13. Dette kommer i tillegg til ladeplassene i Gangstuveien. Eventuelle spørsmål om ladeplassene må rettes til kommunen.