Endret: 2 aug 2019     Opprettet: 2 mai 2018

Kasting av søppel; komprimatorbil mandag 7. mai 2018 fra kl. 17.00

KOMPRIMATORBIL

MANDAG 7. MAI kommer 2 komprimatorbiler, og henter privat søppel.
Dette kan settes ved inngangspartiene foran blokkene fra søndag 6. MAI.
Søppel i kjeller må ryddes ut, og kastes i komprimatorbilen
Beboere må møte opp når bilen kommer, og bli med å kaste søppel.

Komprimatorbilene starter i Kalbakkveien 11 og Nordtvetveien 9, og kjører følgene ruter:
Bil 1: Kalbakkveien-Gangstuveien-Nordlisletta, oppstart ca. kl. 17.00
Bil 2: Nordtvetveien-Nordlisletta-Gangstuveien, oppstart ca. kl. 17.00

I komprimatorbilen er det ikke tillatt å kaste dekk, maling, olje og elektriske artikler.

ELEKTRISKE ARTIKLER
Det vil bli anledning til å kaste elektrisk avfall i egne bur plassert ved traktorgarasjen, vis-a-vis Gangstuveien 8.

Med vennlig hilsen

Vaktmestertjenesten