Endret: 2 aug 2019     Opprettet: 8 feb 2017

Husk å holde hunden i bånd.

Styret minner om at hunder som ferdes på borettslagets eiendom skal holdes i bånd, samt at etterlatenskaper skal fjernes umiddelbart.

Styret viser til husordensreglene punkt 5.

 

Dyrehold er tillatt når dette er i henhold til gjeldende lover, forskrifter, vedtekter og andre relevante bestemmelser som gjelder for dyreholdet og så lenge dette ikke er til sjenanse eller ulempe for borettslaget eller beboere.

Innenfor borettslagets bygninger og eiendom skal hund alltid holdes i bånd.

Den som holder dyr skal straks fjerne det som dyret gjør fra seg på borettslagets bygninger og eiendom.

Dyr skal generelt ikke oppholde seg på lekeplasser og i sandkasser. Finner styret at dyreholdet er til sjenanse eller ulempe, kan styret kreve at dyreholdet avvikles. Slikt vedtak skal gjøres skriftlig.