Endret: 18 mai 2020     Opprettet: 17 mai 2020

Generalforsamling

Grunnet koronavirusutbruddet kan ikke årets generalforsamling avvikles på normal måte, og det blir derfor arrangert digital generalforsamling gjennom tjenesten VIBBO. Kun de sakene vi er lovpålagte å behandle før sommeren vil bli behandlet i denne omgang, og de øvrige vil bli utsatt til en ekstraordinær generalforsamling som vil avholdes når situasjonen tillater det.

Innkalling

Hvis du har samtykket til digital kommunikasjon med borettslaget og OBOS, skal du ha mottatt en e-post fra OBOS med innkalling i PDF-versjon.

Dersom du ikke har gitt et slikt samtykke, skal du ha fått innkallingen levert i din postkasse. 

 

Stemmegivning

Lenke til den digitale innkallingen blir sendt ut per SMS tirsdag 19. mai kl. 09.00, og det er mulig å stemme fra da av. Om du skal stemme på papir, kan du levere inn din stemme i styrets postkasse utenfor styrerommet i Nordtvetbakken 2.

 

Det er mulig å avgi stemme fra 19. mai kl. 09.00 til 27. mai kl. 09.00 .

 

Jeg har ikke fått innkalling

Hvis du ikke har fått innkallingen, eller har andre spørsmål, kan du kontakte styret på ovregrorud@styrerommet.net, alternativt ringe styreleder Torleif  Korneliussen på 908 47 285 eller nestleder Jan Olav Wammer på 913 29 466.