Endret: 2 aug 2019     Opprettet: 29 jun 2017

Bygningsmessige tiltak teglforblending på høyblokker

Det er avdekket behov for utbedring av teglforblendingen på høyblokkene. Dette vurderes som så alvorlig at utbedringstiltak må igangsettes umiddelbart.

Mer informasjon vil bli gitt på beboermøte tirsdag 4. juli 2017 kl. 18.00 i Grorud Samfunnshus, Gårdsveien 6.

Som varslet i brev av 22. juni 2017 er det avdekket behov for utbedring av teglforblendingen på høyblokkene. Dette vurderes som så alvorlig at utbedringstiltak må igangsettes umiddelbart.

Det må gjennomføres etterforankring av tegl til bakenforliggende del av bygningskroppen. I tillegg må armering og teglstein over vinduer skiftes ut på grunn av armeringskorrosjon og påfølgende skade på teglsten. Arbeidet må koordineres med malearbeidene.

Arbeidet med å sette opp stillas starter fredag 30. juni og murerarbeidene starter mandag 3. juli.

Det er et omfattende arbeide som vil ta en del tid. Foreløpig plan er:

  • Kalbakkveien  21: Stillas og arbeider i ca. 5 uker. Antatt ferdig første uke i august.
  • Gangstuveien 12: Stillas og arbeider i ca. 8 uker. Antatt ferdig i løpet av august.
  • Gangstuveien   1: Stillas og arbeider i ca. 12 uker. Antatt ferdig i løpet av september.
  • Kalbakkveien  17: Stillas og arbeider i ca. 16 uker. Antatt ferdig i løpet av oktober.

Fordi skadeomfanget ikke er fullstendig avdekket og fordi tilgjengelig mannskaper hos entreprenør kan variere ser styret ikke bort fra at det kan bli endringer i fremdriften.   

I Gangstuveien 1 og 12 vil det utføres både murer- og malearbeider samtidig.

I Kalbakkveien 17 og 21 vil det bare pågå murerarbeider da vinduer og verandadører er ferdig malt.

Murerarbeidene vil dessverre medføre en del støy.

Konsekvensene for beboere i Kalbakkveien 21, Gangstuveien 12 og Gangstuveien 1 vil være at verandaene dessverre kan ikke benyttes i anleggsperioden av sikkerhetsmessige årsaker.

For beboere i Kalbakkveien 17 er konsekvensen at verandaer av sikkerhetsmessige årsaker ikke kan benyttes i arbeidstiden, det vil si mellom kl. 07.00 og 17.00.

Styret minner om at det ikke er tillatt å oppholde seg på stillasene!

Merk at arbeidet vil foregå rett utenfor vinduer og på verandaer i arbeidstiden!

Har du behov for mer informasjon eller hjelp i forbindelse med arbeidene, så ta kontakt med vaktmestertjenesten.

Vi beklager de ulemper dette arbeidet medfører, men ber om forståelse for at det er et strengt nødvendig tiltak.