Endret: 12 jun 2017     Opprettet: 15 sep 2016

Søknad om bygningsmessige endringer

Vedtektene (punkt 4-3) krever at bygningsmessige endringer, så som innglassing av veranda, ombygging/endringer av planløsning i leiligheter, markiser osv, skal godkjennes på forhånd.

Videre kreves det erklæring på at andelseier er kjent med det ansvar og risiko slik tiltak medfører.

Vedlagt er skjema for "Søknad om og erklæring om erkjennelse av ansvar og risiko for bygningsmessige endringer» som kan brukes for slike saker.

Skjema kan sendes på e-post til ovregrorud@styrerommet.net eller i postkassen til Vaktmestertjenesten ved Kalbakkveien 13 -15 eller til Styret ved underetasjen i Nordtvetbakken 2.

Du må regne med 3 - 4 ukers behandlingstid.

Søknad og erklæring laster du ned her