Endret: 12 jun 2017     Opprettet: 8 mai 2017

Parkering av sykkel og barnevogn

Parkering av sykkel og barnevogn skal skje på anviste områder i kjelleren. Sykler kan også parkeres ute på sykkelstativet. Sykler og barnevogner skal ikke hensettes i trapperom eller kjellerganger da dette er rømningsveier. Jfr. Husordensreglene punkt 2, 9 og 11.