Om dyrehold

Endring i husordensreglene om dyrehold, vedtatt på generalforsamlingen 10.05.2016

I henhold til husordensreglene som ble vedtatt på Generalforsamlingen 14. mai 2013, er det tillatt med dyrehold dersom dette ikke er til sjenanse eller ulempe for andre beboere og dyreholdet ellers er lovlig.

Det er derfor ikke lengre nødvendig å søke om dyrehold dersom forutsetningene som er gitt i Husordensreglene om Dyrehold er oppfylt.

Innenfor borettslagets bygninger og eiendom skal hund alltid holdes i bånd.

Den som holder dyr skal straks fjerne det som dyret gjør fra seg på borettslagets bygninger og eiendom.

Dyr skal generelt ikke oppholde seg på lekeplasser og i sandkasser.

Eventuelle klager på dyrehold skal rettes til Styret.