I tilfelle brann | Regarding fire safety

Alle beboere har fått informasjonsskriv om brannvern i postkassen. Nedenfor følger en sammenfatning på norsk og engelsk. 

Borettslaget har i husordensreglenes punkt 11 om brannvern, angitt at det er andelseiers ansvar å kontrollere at røykvarslere og brannslukningsapparat i leilighetene fungerer tilfredsstillende samt at det er fri adkomst til rømningsveier.

Borettslaget har installert to røykvarslere i hver leilighet, unntatt for 2- og 3-romsleiligheter i høyblokkene, hvor det er installert én røykvarsler. Røykvarslerne ble installert i 2014 og har batteri med 10 års levetid. Videre skal det i hver leilighet være installert et 6 kg pulverapparat for slukking av brann, samt en boks slukkespray for bruk på kjøkken.

Røykvarslere, pulverapparat og slukkespray er borettslagets eiendom, og skal ikke fjernes fra leiligheten.

Andelseiere/beboere kan fritt installere flere røykvarslere og brannslukkingsutstyr.

Kontroller at det er installert røykvarslere, pulverapparat og slukkespray i leiligheten og at disse er funksjonelle. Røykvarslere kontrolleres ved å presse inn knappen i midten, da skal den gi varselsignal. Pulverapparatene snus et par ganger, og da skal pila på indikatoren stå i det grønne feltet.

Dersom det mangler utstyr eller dette ikke virker som forutsatt, bes det om at dette omgående meldes fra om skriftlig til styret, fortrinnsvis per e-post.

I rømningsveier er det ikke tillatt å oppbevare gjenstander som er brennbare eller som kan være til hinder ved eventuell rømning.

I lavblokkene og punktblokkene er trappeganger, kjellere og balkonger rømningsveier. Unngå derfor å bruke balkongen som lagringsplass for søppel og gjenstander.

I høyblokkene er balkonger, korridorer ut til trappegang, trappeganger og kjellere rømningsveier.

Det bes om at det kontrolleres at:

  • det er fri adkomst til rømningsluken der dette er installert, at denne lar seg åpne, og at stigen er funksjonell.
  • at balkongen ikke brukes som lagringsplass for søppel og gjenstander.
  • At branndørene til mellomgang og til trappegang i høyblokkene er lukket, og at det ikke er hensatt gjenstander i mellomgangen.

Dersom dette ikke er tilfelle, ber vi om at styret varsles skriftlig, fortrinnsvis per e-post, umiddelbart.

Brannprosedyre skal være satt opp i hver enkelt oppgang, gjør dere kjent med denne.

Det er tillatt å bruke elektrisk grill eller gassgrill på balkongen, men all bruk av åpen flamme er forbudt. Gassbeholdere skal ikke oppbevares/lagres innendørs.

Har du spørsmål eller forhold du vil varsle om, ta kontakt med styret eller vaktmestertjenesten.

 

English

In accordance with the 11th chapter of the condominium’s household regulations, each unitholder is responsible of making sure that the smoke detectors and fire extinguisher in his/her apartment is fully functional, and that nothing is blocking the access to the emergency exits in the apartment or building.

Fire safety equipment

Each apartment was equipped with two smoke detectors in each apartment (with the exception of the one and two bedroom apartments in the high-rise buildins, where there is one smoke detector) in 2014. The built-in batteries have an expected lifespan of 10 years. The apartments are also equipped with a 6 kg fire extinguisher and a small foam extinguisher canister intended for kitchen fires. These items belong to the condominium, and shall not, under any circumstances, be removed from the apartments. You may of course expand with multiple smoke detectors or extinguishers.

Please make sure that the aforementioned fire safety equipment is installed in your apartment, and that they are all in working order. The detectors may be tested by pushing the circular button in the centre of it. If it gives out a beeping sound, everything is well. The extinguisher must be turned upside down a couple of times. Proceed to check that the needle in the gauge by the handle is in the green area.

If any of the equipment is missing from your apartment, or if it doesn’t work (i.e. there is no beep from the smoke detector or the needle in the extinguisher’s gauge is in the red area), please contact the Board immediately, preferably via email.

Emergency exits

In case of an emergency, you can evacuate through the hallways/staircases and, for certain buildings, the basements (refer to the safety instructions by the bulletin board in the entrance area of your building). Your balcony is also considered an emergency exit, and in the high-rise buildings, some or all floors will be equipped with an emergency hatch in the floor of the balcony, leading to the balcony below.

Please make sure that there is nothing blocking the access to the emergency entrances and that no flammable items are stored there. If your balcony is equipped with an emergency hatch, please make sure that it can be opened and that the ladder can be extended.

For instance, you may not cover the emergency hatch with tiles, furniture or anything else that blocks the access to it. Strollers, bikes, shoes or other personal belongings may not be stored in the hallways, as they may block the exit, and such items must be kept inside the apartment or in given places.

 

Barbecuing on your balcony is allowed as long as an electric/gas barbecue is used. Using coal and/or a naked flame is prohibited. Propane tanks for barbecues may not be stored indoors or in the basements.

Please make yourself familiar with the building-specific safety instructions posted on the bulletin board by the entrance.

If you have questions or would like to alert the board about something, do not hesitate to contact us or the janitorial services.