Endret: 12 jun 2017     Opprettet: 18 okt 2016

Forsikring

Borettslagets eiendom er forsikret i OBOS Skadeforsikring AS, med polise nr. 10207

Forsikringen dekker bygningene, fellesarealer og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. 

Oppstår skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden.  Ta kontakt med vaktmester før du melder skaden til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post til forsikring@obos.no.

Skulle skaden oppstå utenfor kontortiden til vaktmester, må du kontakte styret. 

Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenadelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiers ansvar.

Husk å tegne egen innboforsikring!