Endret: 12 jun 2017     Opprettet: 5 sep 2016

Bruksoverlating (fremleie)

Bruksoverlating (utleie av leiligheten uten at du som andelseier selv bor der) krever godkjenning av styret. Se vedtektenes punkt 4-2 under " Om oss"

Godkjenning skal være gitt før du overlater bruken til andre, og du må regne med 3 - 4 ukers behandlingstid.

Det er styret som behandler søknaden, men du vil få svaret fra OBOS Eiendomsforvaltning. Søknadsskjema for bruksoverlating og leiekontrakt kan du laste ned her; Søknad bruksoverlating

Søknad og leiekontrakt skal sendes til;

Øvre Grorud borettslag S.5175

V/ OBOS eiendomsforvaltning

Postboks 6666, St.Olavs plass

0129 OSLO

eller per e-post: oef@obos.no