Endret: 27 mai 2017     Opprettet: 23 apr 2017

Brannvernutstyr i leiligheten

Brannvarsler/ brannslukkingsapparat og slukkeskum til bruk ved mindre branner f. eks ved grytebrann.

Hver leilighet skal være utstyrt med 2 stk brannvarslere, montert i 2014, med 10 års varighet.

Likeså skal det følge med et brannslukkingsapparat og slukkeskum til bruk ved mindre branner.

Sjekk brannlsukkingsapparatet hvert år. Snu apparatet opp ned og om pilen er på rødt må apparatet byttes ut.

Mangler noe av ovennevnte utstyr kan dette bestilles og hentes hos vaktmesterne i kontortiden.

I alle høyblokkene er det rømningsvei mellom etasjene på verandaene. Husk og ikke sperr for rømningsveien.