Oppfordring til beboerne om å følge vedtekter og husordensregler

Styret og vaktmestertjenesten oppfordrer beboerne til å følge vedtekter og husordensregler

Oppfordring om å følge vedtekter og husordensregler

Alle beboere oppfordres til å bruke leiligheter og innvendige og utvendige fellesareal på en slik måte at det ikke er til ulempe og sjenanse for andre.

Vær oppmerksom på at hvordan du bruker leiligheten kan være til ulempe og sjenanse for andre beboere, selv om du ikke opplever det sånn. Dette kan gjelde forhold som støy, matlukt mv. Tenk på hvordan du bruker leiligheten og ta hensyn til dine naboer.

Det er observert at noen beboere mater fugler og dyr ved å sette ut eller kaste ut mat, samt at matavfall hensettes på verandaer, i oppganger/kjellerganger og utendørs. Dette medfører dessverre at vi tiltrekker oss uønskede fugler og skadedyr, samt at det kan være farlig for hunder. Det bes om at det ikke legges/kastes ut mat og at matavfall pakkes godt inn og legges direkte i søppelbrønnene.

Videre minnes det om at det ikke er tillatt å hensette søppel og gjenstander i trappeganger og kjellere. Dette er brannfarlig, hindrer rømming ved brann, reduserer fremkommelighet og er skjemmende. I husordensreglenes punkt 2, 9 og 11 er det angitt hva som kan oppbevares i kjellere, boder og trappeganger. Du finner vedtekter og husordensregler nederst på hjemmesiden vår; ovregrorud.no.

Det er fortsatt beboere som hensetter søppel og gjenstander utendørs, og særlig ved søppelbrønnene.  Dette er skjemmende og kan tiltrekke skadedyr. Det gjøres oppmerksom på at beboere selv er ansvarlig for å fjerne søppel og gjenstander som ikke kan kastes i søppelbrønnene.

Det minnes om at når søppel og gjenstander som hensettes kan knyttes til andelseiere /beboere, vil kostnadene med fjerning av dette belastes andelseier i henhold til husordensreglenes punkt 7.

Fjerning av søppel og gjenstander påfører borettslaget økte drifts- og vedlikeholdskostnader som må dekkes av felleskostnadene (husleie). 

Bidra til et godt bomiljø ved å delta på dugnaden 3. mai, og kast søppel og gjenstander når komprimatorbilen kommer den 7. mai. Se egen informasjon om dette.

Har du spørsmål om ovenstående – ta kontakt med vaktmestertjenesten i deres kontortid.

Med vennlig hilsen
Styret