Endret: 2 feb 2020     Opprettet: 2 aug 2019

Vannlekkasje og fuktskader

Dessverre oppstår det av og til vannlekkasjer - her kan du lese mer om hvordan du skal håndtere dem.

Om du oppdager vannlekkasje hos deg selv, må du først lokalisere lekkasjen og enten stoppe den eller, om det ikke er mulig, tørke opp søl finne noe som kan ta imot for lekkasjen. For å stoppe vanntilførselen til lekkasjestedet kan man bruke stoppekranene som sitter i taket på bad/WC. Kontakt alltid driftsleder John Erik Ødegaard etter en slik lekkasje, selv om den er stoppet. For akutte lekkasjer som ikke lar seg stoppe, kontakt driftsleder per telefon med det samme - om han ikke kan nås, ring Ringside Rør på 416 41 441. 

Dersom du mistenker lekkasje fra nabo, f.eks. fordi det lekker fra taket ditt, kontakt nabo og vaktmester omgående og varsle styret. Legg ved bildedokumentasjon på skaden.