Endret: 2 feb 2020     Opprettet: 2 aug 2019

Skadedyr

De siste årene har særlig veggedyr og skjeggkre blitt et økende problem i norske hjem, og man kan fort ta dem med seg inn i leiligheten etter å ha bodd på hotell i utlandet eller når man tar med brukte, stofftrukne møbler inn. Dersom man mistenker at man har skadedyr, må både styret og vaktmesterne varsles, slik at nødvendige tiltak kan iverksettes, slik at vi unngår spredning til andre leiligheter.