Endret: 2 feb 2020     Opprettet: 2 aug 2019

Når strømmen går

Hvordan bytter man sikring?

Med mindre en selv eller en tidligere eier har byttet innmat i sikringsskapet, vil alle sikringene være av eldre type. Når en skrusikring går, ryker den lille sølvtråden som holder fast perlen som sitter i bakkant av sikringen, og man kan derfor normalt se hvilken sikring som er gåen ved å kikke på den uten å skru den ut. Av og til blir den likevel sittende fast, og da er det enkleste å bare bytte ut sikringen man mistenker at har gått - om strømmen er kommet tilbake, vet man at man skiftet riktig. 

Hvorfor går strømmen?

Om en sikring går, skyldes dette normalt at kursen den sitter på, belastes med flere Watt enn den tåler. Dette kan for eksempel skje dersom man kobler til en 1500 W varmeovn på en 10 A-kurs som allerede er belastet med over 800 W fra andre apparater, eller om en av tingene som er tilkoblet kursen, trekker mye mer strøm når den startes enn den gjør ved normal drift. Se over hva som er koblet til på kursen – om du har koblet til noe nytt like før strømbruddet, eller har brukt noe med justerbar effekt (som støvsuger, varmeovn eller kokeplate) på en høyere effekt enn før, kan du koble ut dette, bytte sikring og se om problemet er løst. Om sikringen går på nytt når du kobler til den mistenkte synderen, må den heretter kobles til på en annen kurs med mindre belastning, eller du må kontakte elektriker for å få lagt opp en ny kurs. Merk at dette gjøres på eget ansvar, og at det må søkes styret om lov dersom hovedsikringen skal økes.

Dersom du finner ut at feilen oppstår når du kobler til et apparat som ikke har gitt problemer, og som ikke overbelaster kursen, kontakt produsenten. Skrusikringer fås kjøpt i en del dagligvarehandler og i jernvarehandelen - pass på at du alltid har noen i bakhånd av hver størrelse som brukes i ditt sikringsskap.

Vedlikehold

Sikringsholderne bør skrus til en gang i året. Om du mistenker at du belaster en kurs litt vel mye, kan du med fordel ta en tur ut til sikringsskapet - om sikringene tilknyttet den aktuelle kursen er så varme at du ikke kan ta på dem, overbelaster du dem. Du bør da snarest flytte et eller flere strømsluk over på en annen kurs.