Endret: 2 feb 2020     Opprettet: 2 aug 2019

Klage på støy eller uønsket adferd

Når vi bor så tett på hverandre som vi gjør, er det viktig at vi viser hensyn og er tålmodige med hverandre. Det er lov å pusse opp, høre på musikk, prate og leke, men vi skal samtidig følge husordensreglene og ikke være til sjenanse for hverandre.

Dersom man som beboer opplever støy fra en nabo, er det beste om man kan ta opp dette direkte med vedkommende når det støyes, men om man ikke er komfortabel med dette, kan man også kontakte Securitas Bomiljø (22 97 10 70) som kan rykke ut og ta en prat med naboen. Styret får da et referat fra Securitas bomiljø i etterkant.

Dersom problemet skulle vedvare, bør styret involveres. Send en e-post eller legg et brev i postkassen utenfor styrekontoret og beskriv hva slags støy det er snakk om, tidspunkt og varighet, samt hvilke tiltak som har vært iverksatt (samtale med nabo, tilkalling av Securitas bomiljø).

Husk at lyd kan forflytte seg både opp, ned, sidelengs og diagonalt, og at støy man tror kommer fra leiligheten under, fort kan komme fra nabooppgangen eller leiligheten over.