LEDIGE PARKERINGSPLASSER / GARASJER SØKNADSFRIST 15.05.2021

Her finner du oversikt over og søknadsfrist over ledige garasjer og parkeringsplasser, samt søknadsskjema. Ledige garasjer og parkeringsplasser lyses ledig hver måned. Det er ikke mulig å stå på venteliste, og det må søkes hver gang. Tildeling skjer etter ansiennitet i borettslaget, og hver andelseier kan leie enten en garasje, eller en parkeringsplass. Husk å få med i søknaden om du helst ønsker garasje eller parkeringsplass, om du søker på begge. Du finner link til skjema for søknad om eller oppsigelse nederst på siden.

LEDIGE PARKERINGSPLASSER / GARASJER

PARKERINGSPLASSER MED MOTORVARMERUTTAK:

MAKS UTTAK PR. P-PLASS: 600W, KUN BRUK AV MOTORVARMER ELLER KUPEVARMER

HUSK Å FJERNE MOTORVARMERKABLER ETTER BRUK

Innskudd kr. 2000.- Leie pr. mnd. kr. 100.- Avgift for dokumentbehandling kr. 200.-

Plass nr.        Beliggenhet                                             Plass nr.         Beliggenhet      

      87             Nordlisletta x Nordtvetveien

    168             Store P-plass Kalbakkveien   

      

PARKERINGSPLASSER UTEN MOTORVARMERUTTAK:

Ikke innskudd: Leie pr. mnd. kr. 50.- Avgift for dokumentbehandling kr. 200.-

Plass nr.                   Beliggenhet                                       Plassnr.                Beliggenhet

    257                        Store P-plass Kalbakkveien

    258                        -------------«---------------------

 

GARASJER:

MAKS UTTAK PR. GARASJE: 600W, KUN BRUK AV MOTORVARMER ELLER KUPÈVARMER

Innskudd: kr.15000.- Leie pr. mnd. kr. 200.- Avgift for dokumentbehandling kr. 400.-

Gar nr.         Beliggenhet                                         Gar.nr.                    Beliggenhet

 

     91            Garasjeanlegg i Nordtvetveien

OPPLYSNINGER I SØKNADEN:

Navn og adresse på søker, innflytningsdato. Hva skal gjøres med en evt. tidligere plass.

Kun andelseiere kan søke på leie av parkerings- og garasjeplasser.

Hver andelseier (leilighet) kan disponere enten 1 garasje eller 1 parkeringsplass.

Hvis det søkes på 2, eller flere plasser, oppgi hvilke plasser som foretrekkes.

 

SØKNADSFRIST: 15. MAI 2021

Søknad sendes: Øvre Grorud Brl. vaktmesterkontoret, Kalbakkveien 13/15, 0953 OSLO

 

Det er ikke tillatt for el-biler å benytte borettslagets motorvarmere, eller garasjer for lading.

Det henvises til ladestasjon i Gangstuveien.

 

Søknadsskjema fås på vaktmesterkontoret i Kalbakkveien 13/15, eller på borettslagets hjemmeside:  www.ovregrorud.no

Oppsigelse av parkeringsplasser og garasjer må sendes skriftlig 1 mnd. før flytting.

Skjema for søknad om eller oppsigelse av garasje eller parkeringsplass