LEDIGE PARKERINGSPLASSER / GARASJER SØKNADSFRIST 15.02.2021

Her finner du oversikt over og søknadsfrist over ledige garasjer og parkeringsplasser, samt søknadsskjema. Ledige garasjer og parkeringsplasser lyses ledig hver måned. Det er ikke mulig å stå på venteliste, og det må søkes hver gang. Tildeling skjer etter ansiennitet i borettslaget, og hver andelseier kan leie enten en garasje, eller en parkeringsplass. Husk å få med i søknaden om du helst ønsker garasje eller parkeringsplass, om du søker på begge. Du finner link til skjema for søknad om eller oppsigelse nederst på siden.

PARKERINGSPLASSER MED MOTORVARMERUTTAK:

Maks uttak pr. p-plass: 600W, kun bruk av motorvarmer eller kupevarmer

Innskudd: kr. 2000.- Leie pr. mnd. kr. 100.- Avgift for dokumentbehandling kr. 200.-

Plass nr                 Beliggenhet

         8                  Nordtvetveien 

       14                   ---------"--------

       79                  Nordlisletta x Nordtvetveien

       87                  ---------------- x -----------------

     167                  Store P-plass Kalbakkveien

                         

PARKERINGSPLASSER UTEN MOTORVARMERUTTAK:

Ikke innskudd. Leie pr. mnd. kr. 50.- Avgift for dokumentbehandling: kr. 200.-

Plass nr                   Beliggenhet

      

GARASJER:

Maks uttak pr. garasje: 600w, kun bruk av kupè- eller motorvarmer

Innskudd: kr. 15000.- Leie pr. mnd. kr. 200. Avgift for dokumentbehandling kr. 400.-

Garasje nr.                  Beliggenhet

        59                       Garasjeanlegg i Nordtvetveien

        90                       -------------------"---------------------

OPPLYSNINGER I SØKNADEN:

Navn, adresse på søker, innflyttingsdato. Hva skal gjøres med en evt. tidligere plass.             Kun andelseiere kan søke på leie av parkerings- og garasjeplasser.                                       Hver andelseier (leilighet) kan kun disponere enten 1 garasje, eller 1 parkeringsplass.                Om det søkes på 2 eller flere plasser, oppgi hvilke plasser som foretrekkes.                

SØKNADSFRIST 15.02.21

Søknad sendes: Øvre Grorud Borettslag, vaktmesterkontoret, Kalbakkveien 13/15, 0953 OSLO, eller på e-post til: grorbor@gmail.com

Det er ikke tillatt for el-biler å benytte borettslagets motorvarmere,

eller garasjer for lading.

Det henvises til ladestasjon i Gangstuveien.

Skjema fås på vaktmesterkontoret, eller på vår hjemmeside; www.ovregrorud.no

Oppsigelse av parkeringsplasser og garasjer, må sendes skriftlig 1 mnd. før flytting.

Skjema for søknad om eller oppsigelse av garasje eller parkeringsplass