Endret: 2 feb 2020     Opprettet: 18 aug 2019

Hvem skal jeg kontakte?

Det kan av og til være litt vanskelig å vite hvem man egentlig skal ta kontakt med når man har spørsmål eller innspill. Her kan du lese mer om hvem som håndterer hva, slik at henvendelsen din kommer til rett sted.

Henvendelser til styret

 • Søknad om bygningsmessige endringer
 • Søknad om fremleie av leilighet
 • Spørsmål om betaling av husleie
 • Klager på naboer (brudd på vedtekter/husordensregler)
 • Melding av skade på egen eiendom der man mener borettslaget har ansvaret
 • Generelle henvendelser

Henvendelser til vaktmester

 • Søknad om parkeringsplass
 • Kjøp av poletter til vaskeri (kjøpes på vaktmesterkontoret)
 • Problemer med vaskeriene
 • Forhold knyttet til oppgang/blokk
  • Beplantning utenfor inngangsparti
  • Behov for utskiftning av f.eks. beplantningsutstyr
  • Postkasseskilt
  • Nøkler til ytterdør og postkasser
  • Bytting av lyspærer
  • Problemer med callinganlegg
  • Problemer med heis
 • Forhold knyttet til leiligheten
  • Maling til trepanel på balkong
  • Ustabilt varmtvann
  • Vinduer som krever utskiftning/reparasjon
  • Radiatorer og ventilasjon
  • Røykvarslere og slukkeutstyr
  • Utstyr som manglet i leiligheten etter overtagelse fra tidligere eier
  • Melding av skade (f.eks. vannskade, skadedyr, e.l. - kontakt vaktmestertjenesten før du går til eget forsikringsselskap)

Eksterne selskaper

Service og utrykninger – kun ved behov for akutt hjelp – alle andre henvendelser skal rettes til vaktmestertjenesten. Beboere som bestiller andre tjenester annet enn akutt hjelp i forhold til hva som er borettslagets ansvar, må dekke kostnadene for dette selv. 

 • Securitas Bomiljø: kontaktes på 22 97 10 70 ved støy/husbråk eller om du ser det oppholder seg uvedkommende i fellesarealer. Husk å oppgi hvilket borettslag du ringer fra og på hvilken adresse. 
 • Access lås og nøkkel: kontaktes på 22 82 00 59 ved behov for låsesmed
 • Ringside rør: kontaktes på 416 41 441 ved akutt behov for rørlegger (ved vannlekkasje skal alltid driftsleder John Erik Ødegaard kontaktes først).