2 aug 2019

Vedlikehold av radiator

Alle leilighetene i borettslaget er utstyrt med radiatorer som holder oss gode og varme i vintermånedene - i alle fall om de vedlikeholdes riktig. Her kan du lese litt om lufting av ventilator og riktig bruk.

Dersom du hører at det surkler fra en radiator, er dette et tegn på at den må luftes. Bruk en radiatornøkkel (fås kjøpt hos jernvarehandlere eller fra rørlegger) og vri lufteskruen øverst på radiatoren mot venstre inntil du hører en svak plystrelyd – stå klar med en kopp eller klut for å ta imot vannet som kommer ut gjennom nøkkelen eller fra en liten tut under lufteskruen. La den stå åpen frem til det kommer vann istedenfor luft, og steng deretter av ventilen ved å skru mot høyre.

Det er viktig at lufteskruen ikke males over – dersom dette allerede har blitt gjort, kan malingen skrapes forsiktig vekk med en tapetkniv eller lignende.

Det kan være lurt å lufte radiatoren 2 ganger i året – om det fortsetter å surkle i radiatoren etter at du har luftet den, eller om lufteskruen ikke lar seg åpne med vanlig håndkraft, kan vaktmester eller rørlegger kontaktes.

Husk at det er viktig at radiatoren ikke fryser, så når gradestokken kryper ned mot 0, er det viktig at alle radiatorene er på. slik at de ikke fryser. Dette gjelder spesielt om du skal reise bort eller har vinduet over radiatoren oppe om nettene - de trenger naturligvis ikke stå på for fullt, men det bør være litt lunk i dem.

Mens rørene som går til og fra radiatorene er borettslagets ansvar, har beboer ansvaret for vedlikehold og eventuell utskiftning av radiator (inkludert innkjøp og montering av ny dersom man selv eller en tidligere andelseier har fjernet den opprinnelige radiatoren). Innbygging av radiator frarådes, ettersom dette gjør radiatorene mindre effektive, og dersom det blir nødvendig å fjerne slike løsninger for å utføre vedlikehold eller reparasjon, gjøres dette på beboers regning.