Endret: 2 feb 2020     Opprettet: 25 aug 2019

Utleie av leilighet (fremleie)

Ønsker du å leie ut leiligheten din? Her kan du lese mer om hva som er tillatt og hva som må være i orden før du kan leie ut.

Bruksoverlating (utleie av leiligheten uten at du som andelseier selv bor der) krever godkjenning av styret. Se vedtektenes punkt 4-2 under " Om oss". 

Godkjenning skal være gitt før du overlater bruken til andre, og du må regne med 3-4 ukers behandlingstid.

Det er styret som behandler søknaden, men du vil få svaret fra OBOS Eiendomsforvaltning. Søknadsskjema for bruksoverlating og leiekontrakt kan du laste ned her; Søknad bruksoverlating

Søknad og leiekontrakt skal sendes til;

Øvre Grorud borettslag S.5175

V/ OBOS eiendomsforvaltning

Postboks 6666, St.Olavs plass

0129 OSLO

eller per e-post: oef@obos.no