2 aug 2019

Oppussing og ombygging

Ved enhver endring av leiligheten som enten påvirker antall rom, rommenes bruksområde, bygningens fasade, eller som fører til endringer på vann- og avløpsrør, må det søkes før endringen igangsettes. Søknadsplikten gjelder også økning av hovedsikring.

Det er ikke tillatt å gjøre endringer der bærevegger blir helt eller delvis fjernet, eller der rør legges på en måte som gir økt risiko for lekkasjer.

Eksempler på arbeider som er søknadspliktige:

  • Omgjøring fra 3-roms til 4-roms
  • Flytting av kjøkken
  • Montering av markiser eller innglassing

Eksempler på arbeider som ikke er søknadspliktige:

  • Oppussing av bad
  • Senking av tak
  • Utskiftning av innerdører
  • Utskiftning av kjøkkeninnredning (der eksisterende opplegg for vann beholdes)
  • Opplegg av ny kurs i sikringsskapet
  • Montering av balkongflaggholder
  • Flytting av lettvegger

Om endringen du ønsker ikke står på noen av listene, skal styret kontaktes før arbeidet igangsettes. Alle arbeider skal utføres av fagpersoner, og det skal utstedes ferdigattest, og styret skal ha kopi av denne. Styret skal også kunne gjennomføre kontroll av utført arbeid sammen med fagperson dersom dette anses å være nødvendig. Alle endringer som gjennomføres på beboers initiativ er beboers ansvar. Dette gjelder uansett om det ble søkt eller ikke, og andelseier er økonomisk ansvarlig for skader eller feil som påføres bygningsmassen eller andre beboere som følge av arbeidet som ble utført. Dette ansvaret blir overført til ny andelseier dersom andelen selges.

Ferdig utfylt skjema sendes inn til styret, og arbeidet kan ikke igangsettes før godkjenning er gitt - merk at behandlingstiden er inntil 4 uker.

Hensyn til naboer

Det må tas hensyn til øvrige beboere under oppussing, og husordensreglene må naturligvis følges. Det skal ikke bores og bankes før kl 7 eller etter kl 20 på hverdager, og ikke før 10 eller etter 18 på lørdager. På søn- og helligdager skal det ikke drives med støyende aktiviteter. Dersom beboer ikke selv er til stede under arbeidet, er det viktig at håndverkerne som utfører jobben, er kjent med banke- og boretidene. Skitt eller søppel i oppgangen skal naturligvis fjernes, og avfall skal ikke hensettes i fellesarealene uten at dette er avtalt med vaktmester og fjernes raskt. Dersom det skal gjøres arbeider som kan resultere i at naboer mister strømmen eller varmtvannet, skal de som kan bli berørt, varsles senest dagen før. Det skal da oppgis hva som skal utføres, hvor og når.