2 aug 2019

Lufting og ventilasjon

Et godt inneklima er viktig, og den enkleste måten å sikre det på, er riktig og tilstrekkelig lufting av leiligheten.

Det er viktig å lufte ordentlig i boligen for å sikre et godt innemiljø og unngå fuktskader som følge av kondens. Alle leiligheter er utstyrt med friskluftventiler i yttervegg, avtrekksventiler på kjøkken og bad og spalteventiler over vinduene. Disse bør normalt stå åpne, slik at en viss luftgjennomstrømning sikres. Helst bør man lufte flere ganger per dag – sett vinduer og balkongdør på vid gap i 5-10 minutter (såkalt sjokklufting), gjerne flere ganger om dagen. Man bør dog heller ikke lufte kontinuerlig hele dagen – det kan også føre til fuktskader. Vær også oppmerksom på at vinduene kan ta skade av å stå på vid gap over lang tid, og at dette kan føre til problemer med åpning/lukking.

Klare tegn på at du bør lufte er bl.a. dugg på innsiden av vindusrutene og tett luft. Husk også at døren til badet bør være lukket under og etter dusjing, slik at fuktigheten trekker ut gjennom avtrekksventilen istedenfor å føre til høyere luftfuktighet i resten av leiligheten. 

Det er ikke tillatt med aktiv baderomsvifte (d.v.s. motoriserte vifter som styres med sensor, bryter eller lignende) eller kjøkkenventilator som kobles til ventilasjonskanal - kjøkkenventilator kan kun være en såkalt omluftsvifte som sender luften gjennom ett eller flere filtre for å så å sende den ut i rommet igjen.