Endret: 2 feb 2020     Opprettet: 2 aug 2019

Fellesarealer

Når vi bor tett på hverandre, er det ekstra viktig at vi tar hensyn til våre naboer og holder det pent og ryddig der vi ferdes.

Dører

Kjeller- og utgangsdørene skal ikke holdes oppe for annet enn lessing og lossing for å unngå at uvedkommende får adgang til oppgang og kjellerrom. 

Kjeller

Hver leilighet har en eller to kjellerboder til disposisjon (antall varierer fra blokk til blokk). Det er ikke lagt inn strøm i bodene, og dette har man heller ikke lov til å gjøre. Bodene skal brukes på en måte som ikke er til sjenanse for øvrige beboere, og skal holdes låst. Øvrige kjellerrom kan brukes til oppbevaring etter avtale med vaktmestertjenesten, og alt blir oppbevart i kjelleren skal være merket med leilighetsnummer. Umerkede gjenstander vil kunne bli kastet uten forvarsel.

Oppgang

Det er ikke tillatt å ha personlige effekter i oppgangen - barnevogner, ski og sykler må tas med inn i leiligheten eller lagres på anviste plasser og sko/skostativ må plasseres inne i leiligheten. Det er viktig at disse reglene overholdes, både av hensyn til naboene og med tanke på sikkerheten i forbindelse med en eventuell evakuering.