2 aug 2019

Blokk- og leilighetsnummer

Leiligheten din har et andelsnummer som brukes internt i borettslaget, men om du f.eks. skal få en pakke adressert til riktig leilighet, kan det være greit å ha med det offisielle leilighetsnummeret. Her kan du lese mer om hvordan du finner ditt leilighetsnummer og hvor du kan bestille klistremerker med nummeret på.

I tillegg til adressen din, har blokken et internt nummer i borettslaget, og hver leilighet har et eget leilighetsnummer (bruksenhetsnummer), som er den delen av adressen din som skiller leiligheten fra de øvrige i oppgangen/blokken. Et boligmerke med leilighetens bruksenhetsnummer vil normalt være plassert på leilighetens inngangsdør eller i karmen, men om din leilighet mangler dette, kan nytt merke bestilles fra Plan- og bygningsetaten. Bruksenhetsnummeret består av en bokstav (H for hovedetasje, L for loftsetasje, U for underetasje og K for kjelleretasje) og fire siffer. De første to angir etasje og de siste to angir nummer i etasjen. I Oslo regnes nummeret fra venstre side av inngangsdøren og deretter med klokken. Samme logikk følges også i øvrige etasjer. Om det er to leiligheter per etasje, vil leiligheten på høyre side av inngangsdøren i 1. etasje ha leilighetsnummer H0102, og leiligheten over H0202.

For å bestille nye boligmerker kan beboere sende en e-post til boligmerker@pbe.oslo.kommune.no, ringe 23 49 10 00 eller sende brev til:

Oslo Kommune

Plan og bygningsetaten

Matrikkelenheten PB 364 Sentrum

0102 Oslo