Endret: 2 feb 2020     Opprettet: 2 aug 2019

Beplantning utenfor blokkene

Borettslaget vårt har store grøntarealer, og vi vil gjerne at alle skal ha det pent og hyggelig rundt seg.

Det er veldig hyggelig at mange beboere ønsker å gjøre det hyggelig rundt inngangspartiene, og styret vil gjerne støtte slike initiativer. Ved å henvende seg til vaktmestertjenesten vil man derfor kunne få utdelt en rekvisisjon for innkjøp av planter, der høyblokker og punktblokker kan handle for 1000 kr mens hver oppgang i lavblokkene kan handle for 500 kr. Dersom din blokk/oppgang har litt større ambisjoner og har lyst til å legge inn ekstra innsats for å få det riktig fint, kan vaktmestertjenesten søkes om større midler også - send da inn en redegjørelse for hva dere ønsker å gjøre, samt oversikt over hva slags utstyr og planter som kreves til vaktmestertjenesten. Om søknaden innvilges, vil vaktmestertjenesten gjøre innkjøpet for dere og levere det utenfor inngangspartiet.

Redskaper

Hver oppgang skal være utstyrt med følgende:

  • Gatekost
  • Løvrive
  • Plantespade
  • Kultivator
  • Plantehakke
  • Vannkanne
  • Hageslange
  • Nøkkel til utekran

Om dere mangler noe av dette, kan vaktmestertjenesten kontaktes for å skaffe til veie det som mangler. Merk at det ikke blir utbetalt penger fra styret for innkjøp man har gjort på eget initiativ.