2 aug 2019

Avfallshåndtering

Her kan du lese mer om kildesortering og hvor du kan bli kvitt ulike typer avfall.

Det er satt opp brønner for papiravfall og husholdningsavfall flere steder i borettslaget, og det er her husholdningsavfall og papir kastes. Husk å flatpakke all papp, slik at brønnene for papiravfall ikke må tømmes når de egentlig bare er halvfulle, og at det skal brukes dobbel knute på posene med husholdningsavfall. Dersom det er fullt i en søppelbrønn eller om det er noe annet som gjør at du ikke får kastet noe der, må avfallet bringes til en annen brønn på borettslagets område, ikke hensettes på bakken. Dette er både fordi vi ikke ønsker rotter eller andre skadedyr i borettslaget, og fordi det naturligvis ikke er naboers eller vaktmesters jobb å plukke opp hensatt avfall.

Husholdningsavfall sorteres og kastes i tråd med retningslinjene fra renovasjonsetaten – ren plastemballasje (ikke hardplast eller plast som ikke blir ren ved skylling i kaldt vann) kastes i blå pose, matavfall i grønn – begge posene får man gratis i alle matbutikker. Vanlige bæreposer kan benyttes til restavfallet – dette er da blandingsprodukter, plast som ikke kan rengjøres med kaldt vann, små mengder hardplast (f.eks. en utslitt oppvaskbørste) og planteavfall (f.eks. en død potteplante), tørkepapir tilgriset med såpe og lignende. Du kan lese mer om hva som skal hvor på kommunens nettsider (https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/hvordan-kildesortere-i-oslo/).

Matfett fra stekepanner og lignende bør bli stående inntil det har stivnet og deretter tørkes bort med håndklepapir som kastes i matvafallet. Matrester som fårikål og suppe kan helles over i en tom melkekartong, teipes igjen og kastes som restavfall. Det samme kan man gjøre med frityrolje, men om man har store mengder av dette, skal det helles på en plastkanne og leveres inn på en gjenbruksstasjon som farlig avfall.

Glass- og metallavfall kan kastes i dunken utenfor Asia Mat (Nordtvetveien 7B), og her står det også en innsamlingscontainer for klær og sko som er i brukbar stand. Fretex en tilsvarende container utenfor Meny på Kalbakken.

Lyspærer, batterier, småelektronikk og lignende kan leveres inn til bedrifter som selger disse produktkategoriene – matbutikker kan f.eks. ta imot brukte batterier og lyspærer, mens en TV som skal kastes, kan leveres inn hos et elektrovarehus. Husk at litiumbatterier (bl.a. knappcellebatterier) skal teipes på begge polene før de leveres inn, da de ellers utgjør en brannfare.

Kjemikalier og beholdere som har inneholdt dette, skal leveres inn på en gjenbruksstasjon som håndterer farlig avfall, f.eks. på Haraldrud gjenbruksstasjon eller Romsås Minigjenbruksstasjon: https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/oversikt-over-gjenbruksstasjoner/romsas-minigjenbruksstasjon/. Her kan du også levere inn isopor, kaffekapsler fra Nespresso, m.m. 

Møbler, pyntegjenstander og annet man ikke ønsker å beholde, men som fremdeles er brukbart, kan leveres inn til en gjenbruksstasjon – den nærmeste for oss er Regnbuen gjenbrukskjeller (https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/oversikt-over-gjenbruksstasjoner/regnbuen-gjenbrukskjeller/)

Medisiner leveres inn til apotek for destruering.

Dersom beboer har behov for å kaste store mengder avfall, f.eks. i forbindelse med oppussing, må det avtales med vaktmester før noe blir satt igjen på borettslagets område. Dersom vaktmester ikke varsles, eller om avfall blir stående over tid, kan det bli fjernet for eiers regning.